Biedrība “Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība”
Reģ Nr. 50008096971
Juridiskā adrese: Rīgas iela 55-5, Jelgava, LV-3004
Biroja adrese: Skolotāju iela 8, Jelgava, LV-3001
Banka: Swedbank
Konta nr.: LV74HABA0551012294599
e-pasts: zemgalesstrelnieks@gmail.com