Biedrība “Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība”
Reģ Nr. 50008096971
Juridiskā adrese: Asteru iela 12-51, Jelgava, LV3001
Biroja adrese: Skolotāju iela 8, Jelgava, LV-3001
Banka: Swedbank
Konta nr.: LV74HABA0551012294599
e-pasts: zemgalesstrelnieks@gmail.com