Paziņoti ZLSB eseju/referātu konkursa uzvarētāji

 

Izvērtējot Zemgales Latviešu Strēlnieku biedrības (ZLSB) rīkotajam eseju/referātu konkursam «Latviešu strēlnieku mantojums XXI gadsimtā» iesūtītos darbu, noteikti tā uzvarētāji. Par tiem kļuvuši skolēni no Ozolnieku vidusskolas un Aknīstes vidusskolas. 

Aknīkstes vidusskolas 9.klases skolniece Marta Annija Mažeika konkursā piedalījās ar eseju «Mans novadnieks, Lāčplēša kara ordeņa kavalieris Jānis Teodors Indāns» (darba konsultante Mārīte Pērkone), un, saņemot augstu novērtēju, kļuva par uzvarētāju eseju grupā.

Savukārt Ozolnieku vidusskolas 9.klases skolēns Jānis Vaškevics uzvaru izpelnījās par referātu «Miera līgums starp Latviju un Krieviju» (skolotājs Dāvis Strupulis).

Kā atzīst konkursa žūrijas komisijas vadītājs, vēstures profesors Guntis Zemītis, konkursam iesūtītie darbi bija spožāki nekā iepriekšējā konkursā, un dalībnieki aktīvi veikuši vēstures izpēti un analīzi. Jāpiebilst, ka bez G.Zemīša žūrijas komisijā darbus vērtēja arī vēstures doktors Uldis Neiburgs un vēsturnieks Māris Ribickis.

ZLSB eseju/referātu konkursu organizē otro gadu. Šogad, COVID-19 pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ, tika atcelts konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā. Balvas konkursa uzvarētāji saņems pa pastu.

Konkursa uzvarētāju darbi tuvākajā laikā tiks publicēti ZLSB mājas lapā un sociālajos tīklos.