Referātu/eseju konkurss «Latviešu strēlnieku mantojums XXI gadsimtā III».

Zemgales Latviešu Strēlnieku biedrība izsludina eseju/referātu konkursu «Latviešu strēlnieku mantojums XXI gadsimtā III» skolēniem, kura mērķis ir veicināt skolu jauniešu zināšanas un interesi par vēsturi un latviešu strēlnieku ieguldījumu Latvijas Neatkarības karā, kā arī lai sekmētu jaunākās paaudzes iesaistīšanās Latvijas vēstures izpētē, vairāk analīzes un erudīcijas prasmes, veicināt lokālpatriotismu un interesi par Latvijas valsti un Latvijas iedzīvotāju drošību.

Eseju/referātu konkursa tēma: “Nacionālā pretošanās kustība Latvijā - cīņa pret okupāciju”

Konkursā aicināti piedalīties vispārizglītojošo skolu 7. līdz 12. klašu izglītojamie un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, bet konkursa darbu var izstrādāt individuāli vai dalībnieku grupā (ne vairāk kā 3 dalībnieki), kā arī piesaistīt konsultantu.

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2022. gada 1. novembrī ZLSB mājas lapā un Facebook vietnē, un ar viņiem konkursa organizatori sazināsies individuāli. Svinīgais apbalvošanas pasākums notiks novembra otrajā pusē.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT

foto no www.mmcpatrioti.lv

foto no www.mmcpatrioti.lv