Konkurss «Latviešu strēlnieku mantojums XXI gadsimtā»

Zemgales Latviešu Strēlnieku biedrība otro gadu izsludina eseju/referātu konkursu «Latviešu strēlnieku mantojums XXI gadsimtā» skolēniem, kura mērķis ir veicināt skolu jauniešu zināšanas un interesi par vēsturi un latviešu strēlnieku ieguldījumu Latvijas Neatkarības karā, kā arī lai sekmētu jaunās paaudzes iesaistīšanos Latvijas vēstures izpētē, uzlabotu analīzes un erudīcijas prasmes, veicinātu lokālpatriotismu un interesi par Latvijas valsti un Latvijas iedzīvotāju drošību. 

Konkursā aicināti piedalīties vispārizglītojošo skolu 7. līdz 12. klašu izglītojamie un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, bet konkursa darbu var izstrādāt individuāli vai dalībnieku grupā (ne vairāk kā 3 dalībnieki).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT